Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest JGK sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, KRS 0000611557, NIP 6312645342, REGON 242894270

 1. Cele przetwarzania
  Dane osobowe zbierane przed zawarciem umowy (np. deweloperskiej /przenoszącej własność nieruchomości) oraz w trakcie jej trwania są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. RODO w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania Umowy, w tym obsługi zapytań, zawarcia umów towarzyszących,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, 
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, 
  • wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Bezpieczeństwo
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantujemy zachowanie danych osobowych w poufności.
 1. Brak obowiązku podania danych. 
  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieudostępnienie danych spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, a także celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe. 
 1. Odbiorcy
  W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: 
 1. Pliki cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 
  2. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  5. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
   • sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
   • czasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 10 lat) pamiętaj. Te pliki Użytkownik może usunąć wcześniej samodzielnie,
   • zewnętrzne, które pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie oraz podmiotów, które pozwalają nam na prowadzenie marketingu naszych usług poza Serwisem.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 1. Czas przetwarzania
  Dane będą przetwarzane:
  • przez czas niezbędny do realizacji Umowy;
  • przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji,
  • przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu je cofnięcia,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 2. Sposób przetwarzania
  Podczas wizyty na stronie internetowej www.osiedlegrzybowice.pl zbierane są automatycznie dane na temat preferencji wyszukiwanych nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system Google Analytics, Facebook Pixel oraz podobne systemy analityczne.
 1. Uprawnienia
  1. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
   • prawo dostępu do danych osobowych;
   • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
   • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażania zgody);
   • prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   • prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  2. Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z administratorem danych pod adresem biuro@jgk.com.pl 
 1. Postanowienia końcowe
  1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej oraz zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
  3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: biuro@jgk.com.pl